Wedstrijdzaken

Spelregels
De afgelopen jaren heeft FIBA weer aanpassingen doorgevoerd in de spelregels. Deze zijn vanaf heden allemaal terug te vinden in het spelregelboekje 2012. Daarnaast is een casusboek ontwikkeld, waarin per spelregel voorbeelden van situaties worden gegeven alsmede de antwoorden passende bij de situatie.

Beide publicaties zijn voorlopig alleen digitaal beschikbaar en zijn te lezen op zowel de computer als alle mobiele apparatuur. Het is ook mogelijk het bestand als PDF op te slaan.

Bekijk het spelregelboekje 2012 en het casusboek 2012.


Minispelregels
Klik hier voor de officiële minispelregels. Opgesteld door de NBB in het jaar 2006 met wijzigingen doorgevoerd in 2010.
Dit jaar (2016) zijn er weer enkele (spel)regelwijzigingen doorgevoerd. Lees ze hier.

Bijlagen:

Aanpassing spelregels Mini-basketball voor U8, U10 en U12.
Tijdens de NBB bestuursvergadering van 26 augustus 2014 zijn de aanpassingen van de Miniregels voor het seizoen 2014/2015 vastgesteld en aangenomen. De aanpassingen sluiten aan bij de Miniregels zoals deze op dit moment binnen de Nederlandse Basketball Bond gehanteerd worden, gebaseerd op de FIBA-uitgave Mini-basketball Rules 2005.

Klik hier voor een toelichting op en de exacte inhoud van de aanpassingen.


  • Wedstrijdsheet – korte instructie
  • Wedstrijdsheet – uitgebreide instructie

Wedstrijdkleding
Cady73 speelt in een groen tenue. Dit tenue wordt door de vereniging ter beschikking gesteld en wordt door de wedstrijdspelende leden betaald door middel van jaarlijkse tenuehuur. In het geval van een uitwedstrijd waarbij de tegenstander ook in een groen tenue speelt, dan dient Cady73 te zorgen voor een reservetenue.