Contributie

CONTRIBUTIE 2017-2018
De contributie wordt ieder jaar in september tijdens de ALV vastgesteld.

Categorie Spelend lid Trainend lid
U8 / peanut* € 95
U10 € 215 € 208
U12 € 215 € 208
U14 € 241 € 221
U16 € 259 € 239
U18 & U20 & U22 € 279 € 259
U22+ € 307 € 269
Recreanten senioren*
22+ 1x trainen
€ 265 (WS) € 186
Te laat opzeggen
(ná 1 mei)
€ 50 € 50

* deze categorie traint 1 keer per week.

Familiekorting
Betreft 25% korting op de jaarcontributie van het jongste gezinslid, als er minimaal 2 kinderen onder de 18 jaar lid zijn van Cady3.

Rotterdampaskorting
Betreft 20 euro korting. Deze korting wordt gestort indien de contributie volledig is betaald en indien een kopie van de Rotterdampas tijdig is ingeleverd.

Te laat opzeggen
Indien het lidmaatschap ná 1 mei wordt opgezegd, wordt 50 euro kosten in rekening gebracht.

Bijzondere bijstand / Jeugdsportfonds
Voor mensen met een minimuminkomen (of iets daarboven) bestaat de mogelijkheid om via de gemeente een bijdrage aan te vragen in de kosten van bijvoorbeeld de contributie. Het gaat dan om een aanvraag uit de ‘bijzondere bijstand’ of een aanvraag uit het ‘jeugdsportfonds’. Let erop dat aanvragen ingediend moeten worden voorafgaand aan (of tijdens) het jaar waarin de sport of activiteit plaatsvindt.
Meer informatie over een vergoeding vanuit de ‘bijzondere bijstand’, kun je vinden op de website van de gemeente waar je woont.