Contributie

CONTRIBUTIE 2018-2019
De contributie wordt ieder jaar in september tijdens de ALV vastgesteld.

Categorie Spelend lid Trainend lid
U8 / peanut* € 103
U10 € 232 € 225
U12 € 232 € 225
U14 € 260 € 239
U16 € 280 € 258
U18 & U20 & U22 € 301 € 280
U22+ € 332 € 291
Recreanten senioren*
22+ 1x trainen
€ 286 (WS) € 201
Te laat opzeggen
(ná 1 mei)
€ 54 € 54

* deze categorie traint 1 keer per week.

NB: voor de teams welke gebruik maken van Bondscheidsrechters zal vanaf seizoen 2018-2019 een extra vergoeding worden gevraagd van EUR 75,- per teamlid om de kosten van de Bond mee te kunnen dekken.

Familiekorting
Betreft 25% korting op de jaarcontributie van het jongste gezinslid, als er minimaal 2 kinderen onder de 18 jaar lid zijn van Cady’73.

Rotterdampaskorting
Betreft 20 euro korting. Deze korting wordt gestort indien de contributie volledig is betaald en indien een kopie van de Rotterdampas tijdig is ingeleverd.

Te laat opzeggen
Indien het lidmaatschap ná 1 mei wordt opgezegd, wordt 54 euro kosten in rekening gebracht.

Bijzondere bijstand / Jeugdsportfonds
Ouders met een laag inkomen kunnen een bijdrage aanvragen bij het Jeugdfonds Sport& Cultuur, voor hun kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Per kind kan een bijdrage voor één activiteit worden aangevraagd, óf sport óf cultuur. Hoe dit werkt? Lees de uitleg hier. Een formulier voor de aanvraag, kunt u hier downloaden.

NB2: Er is tijdens de ALV afgesproken dat vanaf seizoen 2018-2019 een vaste bijdrage van EUR 50,- gevraagd wordt van de leden welke gebruik maken van het Jeugdsportfonds.