Inschrijfformulier

Hierbij schrijf ik me in als lid van basketballvereniging Cady'73 te Capelle aan den IJssel:

Achternaam*

Tussenvoegsel

Voorletters*

Voornaam*

Geslacht*
ManVrouw

Geboortedatum*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

Mobiel nummer

Uw e-mail*

Graag ook een digitale pasfoto uploaden (in kleur en vooraanzicht!):

Soort lidmaatschap*
SpelendTrainendRecreant senior

Wanneer heb je voor het eerst meegetraind?

Met welk team heb je toen meegetraind?

Ben je in de afgelopen vijf jaar lid geweest van een andere basketballvereninging?
JaNee

Zo ja, welke vereniging? (Vergeet niet de schuldvrijverklaring in te leveren!)

Ben je in het bezit van een basketball-scheidsrechtersdiploma?
JaNee

Zo ja, graag een kopie bijvoegen:

Wil je gebruik maken van het Jeugdsportfonds?*
JaNee

Ik ben 18 jaar of ouder en ik verklaar op de hoogte te zijn van alle rechten en plichten, zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement (HR) van de vereniging en bind me in overeenstemming met de gestelde voorwaarden aan CADY'73. Het lidmaatschap wordt vanaf de aanmeldingsdatum voor onbepaalde tijd aangegaan per verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Beƫindiging van het lidmaatschap dient per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging voor 1 mei. Bij tussentijdse opzegging is de contributie verschuldigd tot en met het einde van het verenigingsjaar.