Sportlink Wedstrijdformulier

  • 28 september 2017

Beste leden,

In de bijlage zie je een demo van het Digitaal Wedstrijd Formulier.
Een vereniging (De Snipers) heeft voor zijn leden een demo gemaakt v.w.b. het invullen en vastleggen van het DWF. De demo is als bijlage ter informatie toegevoegd. Lees deze door! Zo weet je hoe het straks werkt.